Obavijest MZ

Obavijest o popisu vode i rasvjete

MZ CRVENICE
Broj: 01/24
Crvenice 25.3.2024. godine

Poštovani mještani sela Crvenice,
1. U prilogu dostavljamo drugi revidirani popis za rasvjetu. Od prošle objave dva kućanstva su platila i to: Zorić Jozo (Đođa) i Zorić Manje (Jagić). Od ukupno 162 kućanstva, ukupno nije platilo 15 kućanstava od kojih 6 kućanstava nisu pristala na projekt „Ulična rasvjeta u Crvenicama“.
Još jednom, molimo sve koji nisu do sada uplatili za vodu, da to učine u najkraćem roku, kako bi MZ mogla platiti svoje dugove prema izvođaču radova.

2. Sukladno Odluci o ugradnji uvođenju satova (vodomjera) br.: 03/23 od 18.8.2022. godine, obavijesti br.: 05/23 od 29.5.2023. godine i prošloj obavijesti o prvom popisu vode br.: 06/23 od 21.6.2023. godine završen je popis brojila i uplata za 7. mjesec 2023. godine i djelomično popis brojila i uplata za 8. mjesec 2023. godine.

Zbog bolesti, koja je naposljetku uzrokovala i smrt našega mještanina i prvog popisivača brojila Josipa Radoša Rakickinog, samo djelomično je obavljen popis brojila i uplata za 8 mjesec 2023, nakon čega je MZ došla u posjed samo do primitaka koji su izdani od strane MZ (računa), a nije uspjela doći do letaka-knjižica kroz koje se vodila evidencija utroška vode i pripadajućih obračuna.

Na sastanku MZ u proširenom sastavu u 1. mjesecu 2024. godine, donijeta je odluka da će se prikupljeni novac za naplatu vode uračunati u paušal koji svako kućanstvo treba platiti po 10 KM/mjesečno od 1.6.2023. godine (kada je stupila na snagu odluka naplati vode) pa do 31.5.2024. godine (ukupno 120,00 KM po kućanstvu za ovo razdoblje). Naplatu po utrošenim kubicima vode za prošlu godinu ne možemo izvršiti jer nemamo evidenciju utrošenih kubika. MZ ima primitke (račune) preko kojih se vidi koje je kućanstvo i koliko platilo do sada za vodu, te će se taj iznos uračunati u paušal koji je prethodno naveden.

Od 01.06.2024. do 31.10.2024. godine voda će se naplaćivati po utrošenom kubiku (1,00 KM/m 3) plus paušal (10,00 KM/mjesečno), kako je Odlukom određeno.

Popis rasvjeta:

MZ CRVENICE

vaš tim crvenice.com

Podijeli ovaj članak